News

02.28.2023

DJI T30 tăng tải trọng tối đa của máy bay phun thuốc lên 30 kg và nâng cao hiệu quả bảo vệ thực vật trên đồng ruộng lên một tầm cao mới. Thân máy có khả năng biến đổi hình dạng mang tính cách mạng giúp làm giảm trọng lượng máy bay nông nghiệp, đồng thời đạt được hiệu quả phun thuốc bảo vệ thực vật một cách vượt trội.