Introduce

About Agridrone Vietnam

AgriDrone Vietnam is an unmanned aircraft company established with the purpose of researching and applying drone technology to life and agricultural production.

With the desire to bring Vietnamese agriculture to a new level. Thanks to modern agricultural solutions, farmers can access and apply advances and improvements in science and technology developed in the world. With the ultimate aim of optimizing productivity, reducing investment costs while still providing clean, standard quality agricultural products.

The product lines of agricultural drones provided by AgriDrone are the most modern technology products in the world, bringing the best experiences and benefits to people.

On the journey of carrying out the mission: “Flying HIGH WITH VIETNAM AGRICULTURE”, AgriDrone is always ready to stand with the Vietnamese people, not only focusing on agriculture and current life, but will also cultivate dreams. dream with the mission of developing technology into all areas of life.

Development history

2012
2013
2014 - 2017
2018
2019
2020

Establishment of research, development and production of Drone

Successfully tested the first unmanned aircraft models MADE IN VIETNAM

Established Vietnam agricultural aircraft company

AgriDrone Việt Nam là công ty về máy bay không người lái được thành lập với mục đích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ máy bay không người lái vào đời sống, sản xuất nông nghiệp.

Với mong muốn đưa nông nghiệp Việt Nam lên một tầm cao mới. Nhờ những giải pháp nông nghiệp hiện đại giúp bà con tiếp cận và áp dụng được những tiến bộ cũng như cải tiến trong khoa học kỹ thuật phát triển trên thế giới. Với mục đích cuối cùng là tối ưu hóa năng suất, giảm chi phí đầu tư mà vẫn mang lại chất lượng nông sản sạch, đạt tiêu chuẩn.

Continue to develop applications and industrial and agricultural drones

Top 1 for DRONE distribution in Vietnam, Laos, Cambodia

Established the first Drone training academy in Vietnam

Human resources team

Partners customers