Đặc điểm các vụ mùa lúa trong năm ở Việt Nam


Việt Nam hiện có bao nhiêu mùa lúa? Các vụ mùa lúa trong năm diễn ra vào thời gian nào? Có sự khác biệt rõ ràng của những vụ mùa lúa giữa những vùng địa lý khác nhau? Trong bài viết hôm nay, agrab.vn sẽ giới thiệu với các bạn thông tin sơ lược về tất cả các vụ mùa lúa trong năm theo từng vùng miền cụ thể ở Việt Nam. 

vu-mua-lua

Hiện nay, các khu vực trồng lúa lớn tại Việt Nam gồm có đồng bằng sông Hồng, duyên hải Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ.

Các vụ mùa lúa trong năm ở đồng bằng Sông Hồng

Hiện nay, đồng bằng Sông Hồng có hai vụ lúa chính là vụ lúa chiêm xuân và vụ lúa mùa.

Vụ lúa chiêm xuân bắt đầu gieo cấy vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11, thu hoạch vào cuối tháng 5 năm sau. Vụ lúa này rơi vào mùa đông, thời tiết lạnh và khô. Nên phải chọn các giống có khả năng chịu rét và chú ý cấp nước đầy đủ cho ruộng. Vụ lúa mùa ở đồng bằng Sông Hồng thường bắt đầu gieo cấy vào cuối tháng 5 và thu hoạch vào khoảng giữa tháng 11.

Đối với các vụ mùa lúa ở đồng bằng sông Hồng, cần linh hoạt chọn giống lúa. Tùy theo tình hình thời tiết, đặc điểm mưa. Để đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Vụ mùa lúa chính ở duyên hải Trung Bộ

Ở Miền Trung, các vụ mùa lúa chia thành 3 vụ chính: hè thu, đông xuân và vụ mùa.

Vụ hè thu ở Trung Bộ gieo cấy từ cuối tháng 4, thu hoạch vào cuối tháng 9 dương lịch, còn được gọi là vụ tám. Vụ đông xuân bắt đầu gieo cấy từ cuối tháng 10, thu hoạch vào tháng 4 dương lịch, còn được gọi là vụ ba. Vụ mùa bắt đầu từ cuối tháng 5, thu hoạch vào tháng 11 dương lịch còn được gọi là vụ tháng mười.

Ở đây, các vụ mùa lúa, phụ thuộc vào 2 yếu tố chính là đất và nước. Do đặc thù địa hình dốc, dẹp, khan hiếm nước.

Các vụ mùa lúa trong năm ở đồng bằng Sông Cửu Long

Nhờ khí hậu cận nhiệt đới nóng ẩm. Đồng bằng Sông Cửu Long có điều kiện vô cùng thuận lợi để thâm canh cây lúa. Vùng này gieo cấy lúa theo 2 vụ chính là vụ chiêm và vụ mùa, ngoài ra còn có thêm một vụ nữa là vụ hè thu.

Vụ mùa ở đồng bằng Sông Cửu Long thường được bắt đầu từ khoảng tháng 5,6 và thu hoạch vào cuối mùa mưa khoảng tháng 11. Do canh tác vào mùa mưa. Cần chú ý chọn các giống có thời gian sinh trưởng dài, chịu được mức nước sâu.

Vụ chiêm bắt đầu gieo cấy khi vụ mùa vừa kết thúc, thường rơi vào khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 và thu hoạch vào đầu tháng 4. Đối với các vụ mùa lúa trong năm ở đồng bằng Sông Cửu Long. Vụ chiêm là vụ lúa mới, nên chọn các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn để canh tác.

Vụ hè thu thường bắt đầu gieo sạ từ đầu tháng 4, thu hoạch vào cuối tháng 8, thường chọn sử dụng các giống lúa ngắn ngày.

Các vụ mùa lúa trong năm của miền Đông Nam Bộ

Miền Đông Nam Bộ mỗi năm có 3 vụ mùa chính: đông xuân, hè thu và vụ mùa. Khác so với các vụ mùa lúa ở đồng bằng sông Cửu Long về khoảng thời gian canh tác.

Vụ đông xuân thường gieo cấy từ tháng 12 dương lịch. Do canh tác ở giai đoạn không có mưa. Nên thường thực hiện ở các vùng ven sông, suối, có đủ nước tưới tiêu. Vụ hè thu bắt đầu vào cuối cuối tháng 4,5 hằng năm khi mùa mưa bắt đầu. riêng vụ mùa ở miền Đông Nam Bộ bắt đầu gieo cấy từ tháng 7-8 hằng năm.

Các vụ mùa lúa trong năm của miền Đông Nam Bộ có thể linh hoạt. Tùy thuộc vào lịch mưa xuất hiện hàng năm.

Tùy theo đặc điểm khí hậu. Các vụ mùa lúa trong năm ở Việt Nam rất khác nhau giữa các vùng địa lý. Do đó, cần linh hoạt lựa chọn giống lúa phù hợp với từng mùa vụ, từng nơi canh tác để đảm bảo năng suất canh tác tối ưu.

Máy bay nông nghiệp cất cánh trên những cánh đồng lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Sản lượng thu hoạch vụ đông xuân tại đồng bằng sông Cửu Long 2019-2020

 

NHẬN TƯ VẤN Đặc điểm các vụ mùa lúa trong năm ở Việt Nam